Bc. Jakub Nagy - štatutár občianskeho združenia Hendyhelp - Šamorín